Nhập từ khóa và ấn Enter

Chủ đề: phán xét

Có những việc trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật!