Nhập từ khóa và ấn Enter

Cảm nhận

Có những việc trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật!
Đừng nói xấu sau lưng tao. Lưng tao không xấu.. mặt tao mới xấu
Giao tiếp bằng trái tim_Phần 2: Người có trí sẽ không tin lời đồn nhảm
Giao tiếp bằng trái tim_Phần 1: Lời hay chưa hẳn đã chiếm được lòng người