Nhập từ khóa và ấn Enter

Có những việc trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật!